JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Parkeren

Een beheer- en onderhoudsplan voor parkeren is in concept gereed. Afstemming op wettelijke verplichtingen hebben de afronding vertraagd. De noodzakelijke middelen worden meegenomen in de meerjarenbegroting.