JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Beekstraatkwartier

De inventaris die niet mee verhuisd is naar het nieuwe gemeentehuis is in eigendom overgedragen aan Cwartier.
Het regulier huurdersonderhoud komt ook voor rekening van Cwartier.
Voor eigenaarsonderhoud is in 2015 een bedrag van € 600.000 gereserveerd. Dit is een vast bedrag. Inmiddels heeft hiervan asbestsanering aan de binnenzijde plaatsgevonden. De uitgaven zijn ten laste van de post onderhoud gemeentelijke gebouwen geboekt.