JAARSTUKKEN 2018

Vaststelling door de gemeenteraad

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 3 juli 2019.

ga terug