JAARSTUKKEN 2018

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Volgt.

ga terug