JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Zwerfvuilbestrijding

De wijze van zwerfvuilbestrijding is vastgelegd in meerjarige overeenkomsten. Ten aanzien van de hondenpoepinzameling is er een vastgesteld beleidsplan.