JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Straatbomen

In het Bomenbeleidsplan 2012 is bepaald dat een Bomenbeheerplan wordt uitgewerkt. Dat bomenbeheerplan is in december 2018 vastgesteld. In 2018 is tevens een tabel ontwikkeld voor de beoordeling van multiproblematiek bij bomen. Besluitvorming daarover heeft in februari 2019 plaatsgevonden.