JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Onkruidbestrijding verhardingen

De onkruidbestrijding heeft net als andere jaren chemisch vrij plaatsgevonden. Omdat het verboden is om bestrijdingsmiddelen te gebruiken in de openbare ruimte, worden de trottoirs middels branden vrij gehouden van onkruid.