JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelinstallaties (VRI)
De gemeente Weert zal de daarvoor geschikte installaties aansluiten op een beheercentrale.  Toekomstige vervangingen worden in het meerjaren-investeringsschema opgenomen.

Bollards
Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt gebruik gemaakt van verzinkbare afsluitpalen, zogenaamde bollards. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. De vervangingskosten van de bollards dienen  nog meerjarig te worden opgenomen.