JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Speelruimte

In 2018 is het speelruimteplan 2018-2027 vastgesteld. Samen met de wijkraden van Leuken en Graswinkel zijn een aantal speelplekken aangepast. Twee speellocaties zijn in overleg met wijk- en dorpsraad komen te vervallen (Leuken en Laar). Op initiatief van bewoners is speelplek Koolmeeshof heringericht.