JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Rollend materieel

In het kader van de implementatie van het deelproject 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied' als onderdeel van Samenwerken en uitbesteden, is de zorg voor het grootste deel van het rollend materieel een verantwoordelijkheid van de concessiehouder op basis van de Concessieovereenkomst Reinigingsdienst Weert. De concessiehouder draagt zorg voor het planmatig onderhoud aan het rollend materieel.
Voor het beperkte rijdend materieel waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is, zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Per jaar wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is.