JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Havens en waterpartijen

Het "Verbreed  Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021" (GRP) en het "Beheerplan Waterlichamen 2017-2021" zijn vastgesteld. Aan de hand de hand van het vastgestelde beheerplan wordt het beheer en onderhoud tot uitvoering gebracht. In het GRP is richting gegeven aan de grootschalige rioolvervangingen waarbij mogelijk waterpartijen als retentie gerealiseerd worden.