JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Reiniging

De inzamelstructuur van het huishoudelijk afval binnen de gemeente Weert is ingericht met een inzameling via het duo-bakkensysteem.
De handmatige reinigingsactiviteiten, de lediging van onder- en bovengrondse verzamel-containers en de machinale straatreiniging is belegd in de meerjarige concessieovereenkomst met de Reinigingsdienst Weert.