JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties

Het eigenarenonderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de gebouwen behorend bij de veldsportaccommodaties is opgenomen in de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten 2016 - 2020. Het huurders/gebruikersonderhoud van sportaccommodaties én het eigenarenonderhoud van de niet - gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (o.a. de sportvelden en de beregeningsinstallaties) is opgenomen in het “Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan zaal- en veldsportaccommodaties”. Dit plan is voor het laatst geactualiseerd in 2007 en loopt tot met 2026.
Inmiddels zijn de onderhouds- en investeringsplannen betreffende de niet-gebouwelijke binnensport materialen en de buitensportaccommodaties geactualiseerd.
De meerjaren onderhoudsplannen van de overige gemeentelijke accommodaties met betrekking tot sport worden opnieuw vastgesteld (zie programma 1 Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen).