JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Civieltechnische kunstwerken

De "grote civieltechnische kunstwerken" worden in een samenwerkingsverband met collega-wegbeheerders, in een nieuw beheer- en onderhoudsplan opgenomen. De “grote kunstwerken” in Weert zijn inmiddels geïnspecteerd hetgeen als basis dient voor het nieuwe beheer- en onderhoudsplan. Op basis van de inspecties wordt van ieder object een meerjaren-onderhoudsrapport opgesteld. Dit wordt dan opgenomen in het beheer- en onderhoudsplan dat ter besluitvorming wordt voorgelegd. Op basis hiervan kunnen (eventueel met andere wegbeheerders) aanbestedingen voor onderhoud plaatsvinden.