JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Openbare verlichting

Een beleidsplan openbare verlichting is in voorbereiding. Dit plan wordt in 2019 voorgelegd ter besluitvorming. Bij vervanging en uitbreidingsplannen wordt altijd energiezuinige verlichting toegepast.