JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Ontwikkelingen

In 2018 hebben zich op het gebied van gemeentelijke belastingen geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.

ga terug