JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats
en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen en -abonnementen.
De parkeergelden bestaan uit een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk deel.
Onder het publiekrechtelijk deel, ook wel parkeerbelasting genoemd, vallen de tarieven voor het parkeren bij parkeermeters en -automaten, de boetes voor het niet of niet voldoende betalen bij parkeermeters en -automaten (door middel van naheffingsaanslagen) en de tarieven voor parkeervergunningen.
Onder het privaatrechtelijk deel vallen de tarieven voor de parkeergarages.
Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen.

Parkeerbelasting

2017

2018

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

Opbrengsten

2.530

2.612

2.601

Naheffingsaanslagen

128

100

147

Netto opbrengst

2.657

2.712

2.748