JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Bouwleges

Met de bouwleges worden de kosten gedekt die de gemeente maakt voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Bouwleges

2017

2018

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

Opbrengsten

1.799

2.043

2.147

Netto opbrengst

1.799

2.043

2.147

In 2018 bedraagt de werkelijke opbrengst leges omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) € 2.147.000.
Deze opbrengst is daarmee € 104.000 hoger dan de bijgestelde raming 2018 van € 2.043.000 (primaire raming € 1.243.000).
Deze extra opbrengst heeft te maken met een doorgaande toename van bouwaanvragen en een aantal grote (woningbouw)projecten.