JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Lokale lastendruk

Onder gemeentelijke fiscale woonlasten verstaan we het bedrag dat een particulier huishouden betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing, de lokale fiscale lastendruk.

In onderstaande grafiek worden deze gemeentelijke fiscale woonlasten van de gemeente Weert vergeleken met een aantal andere Limburgse gemeenten en met het landelijk gemiddelde.
Deze data zijn afkomstig van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen) en de website incijfers.nl.

ga terug