JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Overige leges

Onder overige leges worden begrepen de legesheffing voor algemene dienstverlening (zoals burgerzaken) en de legesheffing voor dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn (zoals evenementen en kinderopvang).
Ook deze leges worden geheven voor gemeentelijke individuele dienstverlening.
De baten van de leges mogen de kosten van de gevraagde gemeentelijke dienstverlening niet overstijgen.