JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Toeristenbelasting

De belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt.
Een gemeente maakt kosten voor voorzieningen die ook door niet-inwoners (toeristen en forensen) worden gebruikt, maar krijgt daarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds.
De opbrengst van de toeristenbelasting is niet bedoeld om de kosten van toeristische voorzieningen te dekken, maar komt ten gunste van de algemene middelen van de gemeente.

De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt gebaseerd op het werkelijke aantal overnachtingen dat heeft plaatsgevonden in enig jaar en wordt dus na afloop van het verslagjaar opgelegd.
Tot dat moment wordt de toeristenbelasting geïnd op basis van een voorlopige aanslag.

Toeristenbelasting

2017

2018

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

Opbrengsten

1.126

1.131

1.185

Netto opbrengst

1.126

1.131

1.185