JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Specificatie belastingopbrengsten

Onderstaand worden de belangrijkste belastingen, rechten en leges toegelicht.

ga terug