JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een algemene belasting en de opbrengst dient ter voorziening in de algemene middelen.
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.