JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Communicatie

Naast de reguliere communicatieactiviteiten heeft een aantal activiteiten in 2018 specifieke aandacht gevraagd en gekregen. Het betreft:

  1. De raadsverkiezingen met de uitslagenavond, de installatie van de nieuwe gemeenteraad en vervolgens de vorming van een nieuw college van B&W;
  2. Verder is er in het kader van het Van Hornejaar 2018 veel gecommuniceerd;
  3. In september vond een geslaagde, door Communicatie voorbereidde ‘100-dagen college’-bijeenkomst plaats in het Bibliocenter. Daar gingen ca. 60 inwoners in gesprek met de collegeleden.

Door uitbreiding van het team Communicatie werd in de loop van het jaar een andere werkwijze mogelijk. Ook kon daardoor op 1 november worden gestart met een nieuw communicatiemiddel, namelijk de Facebookpagina van de gemeente Weert.

ga terug