JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Organisatie

Stuurmodel Plan Do Check Act (PDCA) = beter in control
Het stuurmodel, dat als uitgangspunt voor de gemeentelijke organisatie dient, is in 2018 geëvalueerd, waarbij het de vraag is geweest waar staan we en welke aspecten vragen nog specifieke aandacht. Een van de aspecten betreft de risicoanalyse. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is hier inhoudelijk op ingegaan. Al met al heeft het stuurmodel als leidraad bijgedragen aan het beter in control zijn van de organisatie.

Begin gemaakt met afdelingsplannen
In 2018 is in het verlengde van het stuurmodel een begin gemaakt met het werken met afdelingsplannen. Het format van de plannen is ontwikkeld en alle afdelingen hebben een afdelingsplan gemaakt.

Instrument beleidskalender
Er wordt gebruik gemaakt van een beleidskalender. Dit is een kalender waarop, op alle bestuurlijke niveaus, de planning voor de bestuurlijke behandeling van voorstellen, documenten en planning en control instrumenten wordt geprogrammeerd. Door deze programmering is in een vroeg stadium bekend welke stukken, wanneer op de bestuurlijke agenda staan. Intensivering van het gebruik van dit instrument is voor zowel de organisatie als voor het bestuur van meerwaarde gebleken.

ga terug