JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Programma 4 Participatie

Visie

Weert is een aantrekkelijke gemeente, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Bij deze ambitie hoort een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de verschillende behoeften. Met het realiseren en behouden van een passend aanbod voor onderwijs, sport, kunst en cultuur, dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast stimuleren wij de betrokkenheid van de bewoners van Weert op deze terreinen om mee te doen aan de samenleving en om verantwoordelijkheid te nemen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.457
Gerealiseerd € 8.444
Afwijking € 13