JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat heeft het gekost?

Bijgestelde begroting 2018

Rekening 2018

Saldo

Totale lasten

8.457

8.444

13

Totale baten

137

171

-34

Saldo

8.321

8.273

ga terug