JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Verantwoording 2018 uitvoering actiepunten

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject
Paars:      Continue proces / langlopend proces

2015

2016

2017

2018

4.1.1.Passend aanbod sport

4.1.2.Vitale verenigingen

4.1.3.Bevorderen sportdeelname

4.1.4.Samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven

4.2.1.Passend aanbod kunst en cultuur

4.2.2.Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname

4.2.3.Bevorderen cultuurdeelname

4.2.4.Bewustwording van boven- en ondergronds  cultuurhistorisch erfgoed

4.3.1.Passend aanbod accommodaties

4.4.1.Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en eigen kracht inwoners

4.4.2.Meer mensen doen vrijwilligerswerk

4.5.1.Visie ontwikkeling burgerparticipatie en overheidsparticipatie

ga terug