JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Beleidsindicatoren

Taakveld

Nr. 

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Sport, cultuur      
en recreatie

20

Niet-sporters

%

2016

Weert

52,5

2016

Limburg

52,9

ga terug