JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Financiële analyse

De lasten zijn € 13.000 lager dan begroot. De baten zijn € 34.000 hoger dan begroot.

ga terug