JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Participatie

4.1.Sport en Bewegen

4.1.1.Passend aanbod sport

4.1.2.Vitale verenigingen

4.1.3.Bevorderen sportdeelname

4.1.4.Samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven

4.2.Sociale gezondheid: Ontplooiing

4.2.1.Passend aanbod kunst en cultuur

4.2.2.Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname

4.2.3.Bevorderen cultuurdeelname

4.2.4.Bewustwording van boven- en ondergronds  cultuurhistorisch erfgoed

4.3.Ontmoeting

4.3.1.Passend aanbod accommodaties

4.4.Leefbaarheid en sociale samenhang

4.4.1.Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en eigen kracht inwoners

4.4.2.Meer mensen doen vrijwilligerswerk

4.5.Verandering samenleving en overheid

4.5.1.Visie ontwikkeling burgerparticipatie en overheidsparticipatie

ga terug