JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Faciliterend grondbeleid

Het project Kampershoek 2.0 is een gemengde grondexploitatie. Dit houdt in dat de gronden in het plangebied niet geheel eigendom zijn van de gemeente, maar dat een gedeelte ook nog in handen is van marktpartijen. De investeringen in Kampershoek 2.0 worden op het moment dat er op het derde-grondgebied een omgevingsvergunning wordt afgegeven via exploitatiebijdragen verhaald.

Tot en met 2018 zijn nog geen omgevingsvergunningen afgegeven. Als gevolg hiervan zijn de nog te verhalen kosten onder de overlopende activa opgenomen als vordering uit hoofde van het faciliterend grondbeleid voor een bedrag van € 10.615.000. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten en de netto te verhalen kosten in het Exploitatieplan Kampershoek 2.0 (Herziening 2) gerelateerd aan gronden in eigendom van derden.