JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Rentevisie

In 2018 heeft de ECB aangekondigd te stoppen met het opkoopprogramma. Vooralsnog heeft dit nauwelijks effect gehad op de Euribor (dit is het rentetarief waartegen banken elkaar leningen verstrekken en waartegen de gemeente kort geld kan lenen). De Euribor is het gehele jaar 2018 negatief geweest. De gemeente heeft hier zoveel mogelijk van geprofiteerd door liquiditeitstekorten aan te zuiveren met kasgeldleningen.

De 10-jaars swaprente (het basistarief voor debetrente langlopende leningen) laat de afgelopen maand iets meer beweging zien. De Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de Brexit hebben eind 2018 gezorgd voor forse dalingen op de aandelenmarkten. De 10-jaars swap rente viel daardoor iets terug van 0,92% naar 0,87%.

ga terug