JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Financierings- en beleggingspositie

Soort lening

Restantbedrag 1-1-2018

Rente

Aflossing

Restantbedrag 31-12-2018

Overige langlopende leningen O/G

98.489

2.243

9.752

88.737

Leningen voor woningbouwverenigingen

17.580

514

1.176

16.405

Totaal

116.069

2.757

10.928

105.141

De leningen voor woningbouwverenigingen worden door de gemeente doorgezet naar de Stichting Wonen Limburg. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat garant voor deze leningen. De gemeente dient als achtervang van het WSW.

De schuldpositie van de gemeente is in 2018 verbeterd door aflossingen. Er zijn geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.

Soort lening

Restantbedrag 1-1-2018

Toevoeging

Rente

Aflossing

Restantbedrag 31-12-2018

Leningen aan deelnemingen

262

0

19

0

262

Overige leningen U/G

2.202

204

39

333

2.073

Leningen aan woningbouwverenigingen

17.580

0

514

1.176

16.405

Totaal

20.045

204

572

1.509

18.740

De lening aan deelneming betreft een lening aan Enexis. In 2019 zal deze in zijn geheel worden afgelost.
Aan startersleningen staat nog circa € 1.866.000 uit. De starterslening is bedoeld om het verschil tussen de prijs van een huis en de maximale hypotheek die een bank wil verstrekken, te overbruggen. Startersleningen worden verstrekt onder nationale hypotheekgarantie. Het risico van deze leningen is daarmee beperkt.
De duurzaamheidslening is een lening voor bekostiging van energiebesparende maatregelen door particulieren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor deze leningen. De duurzaamheidslening wordt verstrekt als een consumptief krediet en de aanvragers moeten voldoen aan de Gedragscode Consumptief Krediet. Op 31-12-2018 stond er voor € 200.000 aan duurzaamheidsleningen uit.
De leningen aan woningbouwverenigingen zijn verstrekt onder waarborg van het WSW. Het WSW staat dus garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van deze leningen. De gemeente dient als achtervang van het WSW.

ga terug