JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Ratio weerstandsvermogen

Om het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s te kunnen beoordelen is een ratio weerstandsvermogen gedefinieerd:

beschikbare weerstandscapaciteit

Relatieve weerstandsvermogen =

benodigde weerstandscapaciteit

De gemeente Weert streeft er naar om deze ratio in ieder geval groter dan 1 te laten zijn. Dat betekent dat de gekwantificeerde risico’s gedekt worden door het aanwezige weerstandsvermogen.
Zie paragraaf "Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen" voor een nadere categorisering van de weerstandsratio’s.