JAARSTUKKEN 2018

Paragrafen

Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen

In het volgende overzicht wordt het totaal van de geïnventariseerde risico's in verband gebracht met het beschikbare weerstandsvermogen.

Beschikbare- en benodigde weerstandscapaciteit

Bedrag

Geïnventariseerde risico's (=benodigde weerstandsvermogen)

- 20.820

Beschikbare weerstandsvermogen

46.800

Saldo

25.980

Beschikbare weerstandscapaciteit

46.800

Relatieve weerstandsvermogen=

Benodigde weerstandscapaciteit

20.820

= 2,25

In de jaarrekening van 2017 (1,79) en de begroting van 2019 (1,70) is het weerstandsvermogen op vergelijkbare wijze gekwantificeerd. Een vergelijking met deze kengetallen is hierdoor mogelijk.

Score

Ratio weerstand

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

ga terug