JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Programma 2 Economie

Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit met een krachtige lokale economie. Zo'n 4.000 bedrijven bieden plek aan circa 25.000 arbeidsplaatsen. Weert is sterk in de sectoren maakindustrie, logistiek en handel, zorg, agribusiness en in iets mindere mate leisure. Deze sterke basis willen we koesteren en we willen inzetten op de versterking van de vrijetijdseconomie en de binnenstadseconomie. Daarnaast gaan we op zoek naar de crossovers tussen sterke sectoren binnen de regio, maar ook binnen andere economisch sterke regio’s.
Wij willen voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners: we bieden bedrijfskavels aan in alle soorten en maten, wij ondersteunen parkmanagement en streven naar een betere aansluiting op de spoorinfrastructuur, de regionale verkeersinfrastructuur en de binnenvaart. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is en denken wij samen met de partners in het onderwijs en de werkgevers na over het vormgeven van de doorgaande leerlijn en relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 22.889
Gerealiseerd € 20.022
Afwijking € 2.867