JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat heeft het gekost?

Bijgestelde begroting 2018

Rekening 2018

Saldo

Totale lasten

22.889

20.022

2.867

Totale baten

13.531

11.256

2.275

Saldo

9.357

8.766

ga terug