JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Beleidsindicatoren

Taakveld

Nr. 

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Economie

14

Functiemenging

%

2017

Weert

51,9

2017

Limburg

49,4

Economie

--

Snelgroeiende bedrijven

aantal per 1.000 vestigingen

2017

Weert

21,7

2017

Limburg

17,8

Economie

16

Vestigingen

per 1.000 inw 15-74jr

2018

Weert

118,3

2018

Limburg

110,1

Onderwijs

17

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2017

Weert

0,15

2017

Limburg

1,49

Onderwijs

18

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2017

Weert

15,62

2017

Limburg

24,52

Onderwijs

19

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

2017

Weert

1,2

2017

Limburg

2,3

Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

37

Demografische druk

%

2018
2018

Weert
Limburg

74,8
71,6

ga terug