JAARSTUKKEN 2018

Uiteenzetting van de financiële positie

Verschil geraamd resultaat en gerealiseerd resultaat

Als verschil tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening (realisatie) is uiteindelijk een verschil te verklaren van:

Resultaat

Bedrag

Begroting na wijziging (geraamd resultaat: nadelig ofwel tekort)

-2.190

Jaarrekening (gerealiseerd resultaat: voordelig ofwel overschot)

652

Te analyseren verschil

2.842

ga terug