JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat heeft het gekost

Bijgestelde begroting
2018

Rekening
2018

Saldo

Totale lasten

13.641

15.750

-2.109

Totale baten

-28

-151

123

Saldo

13.613

15.599

ga terug