JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Financiën

5.1.Bezuinigingen en efficiëncy maatregelen

5.1.1.Organisatie ontwikkeling

5.1.2.Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen

5.1.3.Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven

5.1.4.Verkoop  en exploitatie van gemeentelijk vastgoed

5.1.5.Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering

5.1.6.Analyse op kansen voor subsidies

5.2.Lasten voor de inwoner

5.2.1.Streven om de Onroerende zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken

ga terug