JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Beleidsindicatoren

Taakveld

Nr. 

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bestuur
en ondersteuning

1

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

Weert

7,01

Bestuur
en ondersteuning

2

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

Weert

6,70

Bestuur
en ondersteuning

3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

Weert

577

Bestuur
en ondersteuning

4

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

Weert

24,02

Bestuur
en ondersteuning

5

Overhead

% van totale lasten

2018

Weert

10,59

Vhrosv

38

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

Weert

703

2018

Limburg

681

Vhrosv

39

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2018

Weert

743

2018

Limburg

746

Vhrosv

35

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2018

Weert

219

2018

Limburg

190

ga terug