JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Verantwoording 2018 uitvoering actiepunten

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject
Paars:      Continue proces / langlopend proces

2015

2016

2017

2018

5.1.1.Organisatie ontwikkeling

5.1.2.Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen

5.1.3.Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven

5.1.4.Verkoop  en exploitatie van gemeentelijk vastgoed

5.1.5.Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering

5.1.6.Analyse op kansen voor subsidies

5.2.1.Streven om de Onroerende zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken

ga terug