JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat heeft het gekost?

Bijgestelde begroting 2018

Rekening 2018

Saldo

Totale lasten

13.531

13.149

382

Totale baten

2.181

2.874

-693

Saldo

11.350

10.275

ga terug