JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Verantwoording 2018 uitvoering actiepunten

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject
Paars:      Continue proces / langlopend proces

2015

2016

2017

2018

3.1.1.Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen

3.1.2.Aanvalsplan armoede

3.1.3.Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig

3.1.4.Voorkomen en aanpak van sociale zekerheidsfraude

3.2.1.Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Uitvoering Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) met 5 thema's:

3.2.2.Geen kind tussen wal en schip

3.2.3.Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk

3.2.4.Mantelzorg (ondersteuning)

3.2.5.Aandacht voor mensen met beperkingen

3.2.6.Opvoed- en opgroei ondersteuning door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

3.2.7.Transformatie jeugdzorg

3.2.8.Financieren en aansturen jeugdgezondheidzorg

3.2.9.Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid

3.3.1.Veilige woon- en leefomgeving

3.3.2.Veilig uitgaan: afname alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar en afname dronkenschap in het publieke domein

3.3.3.Doorontwikkeling veiligheidsregio

3.3.4.Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid

3.4.1.Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening

ga terug