JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat heeft het gekost?

Bijgestelde begroting 2018

Rekening 2018

Saldo

Totale lasten

59.456

59.240

216

Totale baten

16.785

17.678

-893

Saldo

42.671

41.562

ga terug