JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Verantwoording 2018 uitvoering actiepunten

Groen:      Conform planning of afgerond
Oranje:      Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:      Achterstand op de planning / kritisch traject
Paars:      Continue proces / langlopend proces

2015

2016

2017

2018

1.1.1.(Ver)bouwen naar behoefte

1.1.2.Wijkvernieuwing

1.2.1.Schone, veilige en hele openbare ruimte

1.2.2.Verdere vergroening

1.2.3.Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte mede door leegkomende plekken tijdelijk anders te bestemmen

1.2.4.Weert-West

1.2.5.Kinderboerderij

1.3.1.Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht

1.3.2.Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed

1.4.1.Energie neutrale en vitale gemeente in 2050

1.4.2.Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak

1.5.1.Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen

1.5.2.Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden

1.6.1.Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid

1.6.2.Verbeteren parkeergarages

ga terug