JAARSTUKKEN 2018

Programma-verantwoording

Wat heeft het gekost?

Bijgestelde begroting 2018

Rekening 2018

Saldo

Totale lasten

33.160

32.147

1.013

Totale baten

19.280

20.528

-1.248

Saldo

13.880

11.619

ga terug