JAARSTUKKEN 2018

Bestuurlijke samenvatting

Conclusie

Het jaar 2018 stond opnieuw voor een belangrijk deel in het teken van voortgang en vooruitgang. Zo werd op vrijwel alle beleidsterreinen voortgang geboekt en werden voorgenomen resultaten gerealiseerd, zoals uit de programmaverantwoording en bovenstaande terugblik blijkt. De jaarrekening laat zien dat Weert, samen met inwoners en andere stakeholders, grote en kleine vraagstukken adequaat oppakt. In deze jaarrekening rapporteren wij op basis van de plannen en voornemens uit de begroting 2018. Verder vormen de jaarstukken 2018 de afsluiting van de verantwoording (over de actiepunten) uit het coalitieakkoord 2015-2018.  

Het financiële resultaat en de financiële positie van de gemeente Weert zijn goed.

ga terug